Hallmark 香港招聘

倉務員 (油塘區,五天工作)

售貨員 (全職/兼職,售賣賀卡精品)

全職售貨員新人獎HK$3000
超額獎、招禮獎賞、勤工獎、交通津貼、佣金、每月六天例假

全職員工福利:

  • 年終雙糧

  • 員工購物優惠

  • 生日假期

  • 產假

  • 侍產假

  • 醫療及人壽保險

招聘熱線:2235 1209 (林小姐)

招聘電郵:hk_recruit@pghmk.com

申請人提供之全部資料絕對保密及只作招聘之用