agnes b. 香港招聘

店舖主任 (agnès b.)

資深售貨員 (agnès b.)

售貨員 (全職/兼職) (agnès b.)

餐廳服務員 (全職/兼職) (agnès b. CAFÉ)

咖啡師 (全職/兼職) (agnès b. CAFÉ)

花藝師 (agnès b. FLEURISTE)

西廚/初級西廚 (全職/兼職) (agnès b. CAFÉ)

全職員工福利包括:

  • 達標獎金

  • 年終獎金

  • 生日假期

  • 義工假期

  • 人壽保險

  • 醫療福利

  • 牙科保健

  • 員工折扣優惠

  • 全面內部培訓

  • 強積金僱主自願性供款

請於履歷上列明現職及期望待遇,電郵至

agnès b.
recruit_frontline@agnesb.com.hk
WhatsApp:9728 6987
查詢電話:2894 2500

所有收集之個人資料只作招聘用途